RoiTa ei hyväksy kiusaamista

Rovaniemen Taitoluistelijoissa kannustetaan positiiviseen, harjoittelua edistävään vuorovaikutukseen eikä suvaita epäasiallista käytöstä, häirintää tai kiusaamista.

Kiusaamisen muodot vaihtelevat mitätöivistä eleistä ja ilmeistä sanallisiin uhkauksiin tai jopa fyysiseen väkivaltaan. Kiusaaminen voi olla epäsuoraa, kuten perättömien tietojen levittämistä tai suoraa, kuten huutamista tai nimittelyä. Kiusaamista on myös ryhmän ulkopuolelle jättäminen. Myös epäasiallinen käytös sosiaalisen median kanavissa on kiusaamista. Kiusaamiseen sovellettava nollatoleranssi tarkoittaa sitä, että seurassa ei hyväksytä eikä suvaita minkäänlaista kiusaavaa ja epäasiallista käyttäytymistä.

Jos kiusaamista havaitaan, siihen puututaan. Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen ehkäisemisessä, siihen puuttumisessa ja esiin tulleiden tilanteiden selvittämisessä tarvitaan kaikkien toimijoiden aktiivista roolia ja yhteistyötä. Seuran puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja osallistuvat tarvittaessa tilanteiden selvittämiseen. Myös muunlainen epäasiallinen käytös harjoituksissa tai kilpailuissa voi johtaa tässä ohjeessa kuvattuihin keskusteluihin tai huomautukseen.

Menettelytapa kiusaamistilanteiden tai muun epäasiallisen käytöksen ratkaisemiseksi:

 1. Henkilö, joka huomaa kiusaamistilanteen, saattaa sen valmentajan tietoon.
 2. Ensivaiheessa valmentaja pyrkii ratkaisemaan tilanteen keskustelemalla asiasta kiusaajan ja
  kiusatun kanssa.
 3. Jos asia ei ratkea em. toimenpiteillä, vastuuvalmentaja jatkaa tilanteen selvittämistä
  keskustelemalla kiusatun, kiusaajan ja ryhmän muiden valmentajien kanssa. Myös kiusaajan ja
  kiusatun vanhempiin otetaan yhteyttä.
 4. Asia käsitellään kiusaajan ja hänen vanhempiensa kanssa ja sovitaan korjaustoimenpiteistä.
  Vastuuvalmentaja pyytää mukaan keskusteluun seuran puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.
 5. Tarvittaessa tilanteen lopputulos ja korjaustoimenpiteet käydään läpi koko ryhmän/joukkueen
  kanssa.
 6. Jos asia ei tällä käsittelyllä ratkea, se tuodaan uudelleen seuran puheenjohtajan käsiteltäväksi.
  Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi antaa epäasialliseen käytökseen syyllistyneelle luistelijalle huomautuksen.
 7. Jos epäasiallinen käytös jatkuu huomautuksesta huolimatta, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
  tekee yhdessä vastuuvalmentajan kanssa päätöksen luistelijan sulkemisesta pois harjoituksista
  kahden viikon ajaksi. Tältä ajalta luistelija maksaa normaalisti harjoitusmaksut.
 8. Viimesijaisena keinona Johtokunta voi päättää seuran jäsenen erottamisesta yhdistyksen
  sääntöjen 8 §:n mukaisesti epäasiallisen käyttäytymisen johdosta.

Linkkejä