vANHEMPAINTYÖRYHMÄ

RoiTan vanhempaintyöryhmän toiminta käynnistyi syksyllä 2016. Toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja työryhmän tehtävänä on:

  • Olla mukana järjestämässä seuran näytöskilpailu tai muu seuran yhteinen tapahtuma
  • Järjestää tarpeen mukaan seuran varustepörssitapahtuma
  • Avustaa seuravaatehankintojen järjestämiseen liittyvissä tehtävissä
  • Vastata näytösten lavastuksesta valmentajien ohjeistuksen mukaan
  • Olla mukana kotikisojen talkoiden organisoinnissa
  • Muut johtokunnan kautta tai valmentajilta tulleet pienemmät tehtävät

Kaikkien luisteluryhmien vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! 

Lisätietoja: anne.korkko@gmail.com

Vanhempaintyöryhmän jäsenet valitaan vuosittain jokaisen luisteluryhmän vanhemmista. Jokaisesta ryhmästä on 1-2 edustajaa vanhempaintyöryhmässä.